Copyright © 2015 by EOEK Programa ACEX ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: opacabies@opacabies.eus
Webgune hau Abies 2 programaren bitartez katalogatzen dugun
guztion lan egiteko eremua bihurtu nahi dugu.
Queremos convertir este espacio web en el campo común de trabajo
de todos aquellos que catalogamos con Abies 2
Back
Next
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak sortu duen gunea  
Abies. programa erabiltzen duten ikastetxeek zein elkarteek  
katalogoak elkarri parteka diezazkieten.
Zona web creada por el Departamento de Educación del  
Gobierno Vasco que permite compartir los catálogos de  
centros y asociaciones que utilizan Abies.
IZENA EMAN
DARSE DE ALTA